Kommentaar reëls

As jy kommentaar lewer, geld die volgende reëls

  • Niemand (en ek bedoel niemand) mag aangeval, beledig of afgekraak word nie
  • Geen produk, saak, maatskappy, politieke party of iets dergeliks mag geadverteer of verkondig word nie
  • Geen ander persoon se siening mag aangeval of afgekraak word nie. Jy mag jou siening stel as dit verskil, maar sonder enige nydigheid.

As ek dink ‘n kommentaar is onvanpas, sal dit verwyder word.

Ek het die laaste en finale sê